2023 Küçük Sözler Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni 20 Mayıs Cumartesi 13:00 da Yenişehir Orhan Asena Kültür Merkezinde (Valilik arkası) Yapılacaktır. Davetlisiniz... RSS

12 Mayıs 2015

İstişare Ferasetin Kapısı Mıdır?
Üstadımız, yanılmaz bir ferasetin ancak şahsı manevide olabileceğini ifade ediyor. Hisler  ve duygular yanılabilir, ama meşverete dayalı toplu bir aklın yanılması nerede ise imkansızdır ki; Peygamberimiz (asv) bu noktada adeta garanti veriyor:

"Ümmetim dalalet üzerine ittifak etmez."(1)

Bir insan ne kadar istidatlı olursa olsun, yine nakıstır. Ancak bir şahsı manevinin ruhu ve aklı her açıdan olay ve eşyaya yaklaştığı için yanılma payı daha azdır. Birini görmediğini diğer görür. Birinin anlamadığını diğeri anlar ve ha keza... Bunun organize edilmiş şekine de meşveret denir.

Şahsı manevinin ferasetten öte kerameti dahi mümkündür. Samimi niyetlerle bir araya gelen bir cemaatin içine Allah'ın inayeti de dahil olur.

Bu mananın detaylı izahı Yirmi Birinci Lem'a olan İhlas Risalesinde geçmektedir. Bir kısmını buraya alalım:

"İşte, ey Risale-i Nur şakirtleri ve Kur’ân’ın hizmetkârları! Sizler ve bizler öyle bir insan-ı kâmil ismine lâyık bir şahs-ı mânevînin âzâlarıyız. Ve hayat-ı ebediye içindeki saadet-i ebediyeyi netice veren bir fabrikanın çarkları hükmündeyiz. Ve sahil-i selâmet olan Dârüsselâma ümmet-i Muhammediyeyi (a.s.m.) çıkaran bir sefine-i Rabbâniyede çalışan hademeleriz. Elbette, dört fertten bin yüz on bir kuvvet-i mâneviyeyi temin eden sırr-ı ihlâsı kazanmakla tesanüd ve ittihad-ı hakikîye muhtacız ve mecburuz. Evet, üç elif ittihad etmezse, üç kıymeti var. Sırr-ı adediyet ile ittihad etse, yüz on bir kıymet alır. Dört kere dört ayrı ayrı olsa, on altı kıymeti var. Eğer sırr-ı uhuvvet ve ittihad-ı maksat ve ittifak-ı vazife ile tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza verseler, o vakit dört bin dört yüz kırk dört kuvvetinde ve kıymetinde olduğu gibi, hakikî sırr-ı ihlâs ile, on altı fedakâr kardeşlerin kıymet ve kuvvet-i mâneviyesi dört binden geçtiğine, pek çok vukuat-ı tarihiye şehadet ediyor."

"Bu sırrın sırrı şudur ki: Hakikî, samimî bir ittifakta herbir fert, sair kardeşlerin gözüyle de bakabilir ve kulaklarıyla da işitebilir. Güya on hakikî müttehid adamın herbiri yirmi gözle bakıyor, on akılla düşünüyor, yirmi kulakla işitiyor, yirmi elle çalışıyor bir tarzda mânevî kıymeti ve kuvvetleri vardır."(2)


Bu haber : 4585 kez izlenmiştir

2022 Ödül Töreni

2022 Ödül Töreni


Bu sayfa : 740787 kez ziyaret edilmiştir.
Bu sayfa : 740801 kez ziyaret edilmiştir.

Lütfen Flash player'in son sürümünü indiriniz...

Get Adobe Flash player

Bu sayfa : 496704 kez ziyaret edilmiştir.
Bu sayfa : 747919 kez ziyaret edilmiştir.

Bu sayfa : 1438791 kez ziyaret edilmiştir.