2024 Risale-i Nur Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni 11 Şubat 2024 Pazar Günü 13:00 da Yenişehir Selahaddin Eyyubi Merkez Camii Kongre Merkezinde Yapılacaktır. Davetlisiniz... RSS

19 Aralık 2022

KİTAP OKUMA YARIŞMASI ÖRNEK SORULAR
 


Risale-i Nur Külliyatından

Küçük Sözler ve Yirmi Üçüncü Söz

 

 

Örnek Sorular

 

2023 - Aralık

Diyarbakır

 

 

 

1)       *Her hayrın başıdır.

*İslamın nişanıdır.

*Bütün mevcudatın lisan-ı hal ile vird-i zebanıdır.

Birinci sözde geçen bu tanımlar hangi kelime için söylenebilir?

A) Elhamdulillah                               

B) Sübhanallah                           

C) Bismillah

D) Allah-u Ekber

 

 

2) Küçük Sözler kitabı kaç hikâyecikten meydana gelmiştir?

A) 3                              

B) 8                              

C) 14

D) 15

 

 

3) ‘Küçük Sözler’ adlı eserin yazarı kimdir?

A) İmam-ı Rabbani

B) İmam-ı Gazali

C) Mevlana Celaleddin-i Rumi

D) Bediüzzaman Said Nursi

 

 

4) Salih, okuldan geldi ve çok acıkmıştı. Annesine çok acıktığını söyledi. Annesi, hazırlamış olduğu yemeği sofraya getirdi. Salih güzelce karnını doyurdu. Kendisine bu yemek yeme iştahını veren ve çeşit çeşit rızıkları gönderen Allah’a(cc) şükretti.

 

Salih, şükrünü ifade ederken hangi kelimeyi kullanmıştır?

 

A)  Subhanallah      C) Elhamdulillah                      

B)   Estağfirullah      D) Bismillah

 

5) Ey Kardeş! Benden birkaç nasihat istedin. Sen bir asker olduğun için askerlik temsilatıyla, sekiz hikayecikler ile birkaç hakikatı nefsimle beraber dinle. Çünkü, ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum…

 

Bediüzzaman Said Nursî'nin bu sözlerini özetleyen cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nefsini ıslah etmeyen, başkasını ıslah edemez.

B) Nefis, daima kötülüklere sevk eder.

C) Nefsin isteklerine esir olmamak gerekir.

D) İnsan, nefsini Allah'ın razı olduğu işlerde çalıştırmalıdır.

 

6) Dokuzuncu Söz'de namaz vakitleri bazı mevsimlere benzetilmiştir. 

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)   Fecir(Sabah) zamanı-Güz mevsimine

B)    Zuhr(Öğle) zamanı-Yaz mevsimine

C)    Asr (İkindi) zamanı-Güz mevsimine

D)   İşa(Yatsı) zamanı-Kış mevsimine

 

7) Baba: Oğlum, namazlarını neden aksatıyorsun?

    Çocuk: Bütün gün işte çalışıyorum Fırsat bulamıyorum ki namaz kılmaya. Hem dinimizde çalışmak da ibadet değil mi?

Dinimize göre çalışmanın ibadet hükmüne geçebilmesinin, namaz kılmaya bağlı olduğunu anlatmak isteyen baba, çocuğuna aşağıdakilerden hangisini söylerse daha uygun olur?

A)   Namaz kılmamak, büyük günah ve cezası da şiddetli azaptır.

B)    Namazlarını kılmadıktan sonra çalışmanın ne kıymeti var ki?

C)    Haklısın oğlum, bari kılmadığın namazların kazasını yap.

D)   Namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri, güzel bir niyetle ibadet hükmünü alır.

 

8) “İnsan bir yolcudur. Sabavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder.”

Parçaya göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A)   Bu dünya bir misafirhanedir.

B)    İnsan dünya için yaratılmamıştır.

C)    İnsan, dünyadaki tüm zevkleri tatmalıdır.

D)   İnsanın asıl vatanı ahirettir.

 

9)

KÜÇÜK SÖZLER KİTABI

 

BÖLÜM

İÇERİK

1

Birinci Söz

Bismillah’ın önemi

2

İkinci Söz

İmandaki lezzetler

3

Üçüncü Söz

İbadetin büyük bir ticaret olması

4

Dördüncü Söz

Namazın beş vakte ayrılmasındaki hikmetler

 

‘Küçük Sözler’ kitabı ile ilgili verilen tabloda kaç  numaralı satırda yanlış bilgi verilmiştir?

A) 1          B) 2         C) 3        D) 4

 

10)              Birinci Söz’ün ana konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Namaz kılmanın ve büyük günahları işlememenin hakiki bir vazife-i maniye olduğu

B)     İbadetin büyük bir ticaret olduğu, fısk ve sefahetin büyük bir hasaret olduğu

C)     Bismillâh'ın tükenmez bir kuvvet ve ne çokbitmez bir bereket olduğu

D)     Namazın beş vakit kılmanın nedenlerinin neler olduğu.

 

 

 

 

11-)  Evet, her hakiki hasenât gibi, cesâretin dahi menbaı ………….dır, ubûdiyettir. Her seyyiât gibi, cebânetin dahi menbaı dalâlettir.

 

‘Üçüncü Söz’de yer alan bu vecizede boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi

getirilmelidir?

 

A) İman

B) İslam

C) Namaz

D) Dua

 

 

 

 

 

 

 

Yirmi Üçüncü Söz

 

 

Örnek Sorular

 

 

 

 

 

 

1-) ‘Yirmi Üçüncü Söz’ adlı eserin yazarı kimdir?

A)        İsmail Fakirullah

B)        Şeyh Abdulkadir Geylani

C)        Muhyiddin-i Arabi

D)        Bediüzzaman Said Nursi

 

2-) Yirmi Üçüncü Söz’e göre dua ile ilgili açıklamalardan hangisi doğru değildir?

A)        Duanın neticesi sadece saadet-i dünyevîyedir.

B)        Dua bir sırr-ı ubûdiyettir. Ubûdiyet ise, hâli-sen livechillâh olmalı.

C)        Dua eden adam anlar ki, Birisi var, onun hâtırât-ıkalbini işitir, her şeye eli yetişir.

D)        İnsanın vazife-i asliye-i fıtriyesi, imandan sonra,duadır. Dua ise, esas-ı ubûdiyettir.

 

3-) "Hem insan, nihayetsiz acziyle nihayetsiz be-liyyâta maruz ve hadsiz âdânın hücumuna müptelâ; ve nihayetsiz fakrıyla beraber nihayetsiz hâcâta gi-riftar ve nihayetsiz metâlibe muhtaç olduğundan, vazife-i asliye-i fıtriyesi, imandan sonra gelen, esas-ı ubudiyet olan fiil aşağıdakilerden hangisidir?

A)        Sadaka         

B)        Oruç

C)        Okumak         

D)        Dua

 

 

4-)

I. İman bir intisaptır.

II.İman bir nurdur.

III.İman kuvvettir.

IV.İman insanı insan eder.

Yukarıda iman hakkında verilen cümlelerden kaç tanesi doğrudur?

A)1      B)2      C)3      D)4

 

 

5-) Bir fenalık, bir tahrip, bir adem-i tasdiktir. Fa-kat o tek seyyie, bütün kâinatın tahkirini ve bütün esma-i İlahiyyenin tezyifini ve bütün insaniyetin ter-zilini tazammun eder.

Bu parçada hangi seyyieden bahsedilmiştir?

A)        Terk-i Salat

B)        Katl

C)        Küfür

D)        Gıybet

 

 

6-) “İnsan, bu aleme …... ve …... vasıtasıyla tekem-mül etmek için gelmiştir. Mahiyet ve istidat iti-bariyle her şey ilme bağlıdır. Ve bütün ulum-u hakikiyenin esası ve madeni ve nuru ve ruhu; marifetullah’tır. Ve onun üssü’l-esası da iman-ı billah’tır.’’

Bu paragrafta boşluklara sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?

A)        kudret ve ilim

B)        akıl ve ruh

C)        ruh ve ilim

D)        ilim ve dua

 

7-) Yirmi Üçüncü Söz’e göre dua ile ilgili açıklamalardan hangisi doğru değildir?

A)        Duanın neticesi sadece saadet-i dünyevîyedir.

B)        Dua bir sırr-ı ubûdiyettir. Ubûdiyet ise, hâli-sen livechillâh olmalı.

C)        Dua eden adam anlar ki, Birisi var, onun hâtırât-ı kalbini işitir, her şeye eli yetişir.

D)        İnsanın vazife-i asliye-i fıtriyesi, imandan sonra,duadır. Dua ise, esas-ı ubûdiyettir.

 

 

8-) Aşağıdakilerden hangisi tevekkül tanımına uygun değildir?

A)        Müsebbebatı(sonuçları) Allah’tan bilmek.

B)        Neticeleri Allah’tan istemek.

C)        Allah’a minnettar olmak.

D)        Esbabı bütün bütün reddetmek.

 

 

 

 

 


Bu haber : 5413 kez izlenmiştir

2022 Ödül Töreni

2022 Ödül Töreni


Bu sayfa : 875652 kez ziyaret edilmiştir.
Bu sayfa : 875664 kez ziyaret edilmiştir.

Lütfen Flash player'in son sürümünü indiriniz...

Get Adobe Flash player

Bu sayfa : 631556 kez ziyaret edilmiştir.
Bu sayfa : 882716 kez ziyaret edilmiştir.

Bu sayfa : 1581139 kez ziyaret edilmiştir.